• De beregeningsbuizen zijn voor de komende tijd opgeruimd.
  De regenbui van donderdag op vrijdagnacht bracht de tuin al 10 mm, gevolgd met nog de nodige kleinere buien. Genieten, zeker nu de tuin er zo schoffel-schoon bij ligt. Deze week is dan ook niet meer geschoffeld, wel zijn de nodige fijne wiedklussen gedaan. De vroege lichting bospeen is gewied en tussen de rijspeulen is het onkruid ook verwijderd.

 • Deze week een pakket grotendeels gevuld met de eerste groente uit Hoogekampse kas.
  Nu het oogsten van eigen tuin is begonnen deze week dan ook de laatste keer witlof van het voorjaar. In het najaar zal deze echter weer terugkeren in het pakket.

 • Afgelopen donderdag en vrijdag zijn alle aardappelen gepoot, alles bij elkaar circa een halve hectare.

 • De eerste gewassen in de kas naderen het oogststadium. De zon heeft goed haar kracht.
  Met inmiddels twee weken geen regen, worden op de Hooge Kamp de beregeningsbuizen al uitgelegd. Voor de reeds gewortelde gewassen is dit nog niet nodig, maar de pas geplante kunnen dit goed gebruiken. Door de frisse lentebries uit het Noordoosten en de lichte bewerkingen die nodig zijn om het land zaai- of plantklaar te leggen verdampt er veel vocht uit de bovenste laag. Dit vocht is voor nog niet geworteld plantgoed echter essentieel.

 • De tuin begint langzaam te leven en te kleuren. Allerlei soorten sla zijn uitgeplant, verschillende kolen vullen inmiddels ook de kolenvakken. Wel is veelal het plantgoed nog voor het oog verstopt. Zowel tegen koude als tegen vraat van hazen worden de zo pas gevulde bedden afgedekt met agrocover – een geweven doek van kunststof vezel. Door de open structuur zorgt dit doek dat licht en vocht in de vorm van neerslag wel bij de grond en plantgoed komen, maar zorgt tevens voor minder temperatuurwisselingen en minder uitdroging door wind.

 • Het tuinwerk is weer volop begonnen. Na een late gift van drijfmest (klein gedeelte) en verteerde potstalmest (groot deel) en het uitrijden van een grote onderhoudsgift natuurcompost, zijn de eerste grondbewerkingen gedaan. Roel heeft zondag het overgrote deel van het ploegwerk gedaan, de andere percelen worden veelal met de spitfrees of cultivator zaai- of plantklaar gemaakt verderop in het seizoen.

 • Het is een late lente in de natuur. De koude winter heeft er voor gezorgd dat de natuur veel later op gang komt dan de voorgaande warme jaren. Uit waarnemingen blijkt dat de natuur 17 dagen achter ligt op vorig jaar. Ten opzichte van 2008, het vroegste jaar ooit is het verschil zelfs 39 dagen. Dat blijkt uit waarnemingen de Natuurkalender, die samen met de Vlinderstichting een model voor planten en vlinders heeft ontwikkeld. Dat model berekent wanneer de eerste waarnemingen van bloei en bladontplooiing van planten en bomen worden verwacht en wanneer bepaalde vlinders gaan vliegen.

 • We zijn weer volop buiten aan de slag. De droge vrijdag vorige week is goed benut, de melkveehouder heeft die dag alle vaste mest uitgereden - een kleine vracht volgt verderop in het seizoen op de percelen waar nu nog wintergewassen staan. Monique heeft vervolgens met de schijveneg de mest licht ingewerkt. Voor de regen die voor zondag en maandag voorspelt was heeft Roel zaterdag de kas naar zijn voorjaarsplek verrolt. Hiermee voorkomen we dat de kasgrond natter en daarmee kouder wordt. Terwijl we juist graag het nieuwe tere plantgoed in door glas opgewarmde grond zetten.

 • De koude en de nattigheid blijft. De koude oostenwind die veelal een drogend effect heeft, bracht dit keer wederom witte neerslag in de vorm van sneeuw. Inmiddels is er wel drijfmest gereden op de grasklaver percelen; voor de vaste mest wachten nog tot drogere omstandigheden.

Pagina's