• Het tuinwerk is weer volop begonnen. Na een late gift van drijfmest (klein gedeelte) en verteerde potstalmest (groot deel) en het uitrijden van een grote onderhoudsgift natuurcompost, zijn de eerste grondbewerkingen gedaan. Roel heeft zondag het overgrote deel van het ploegwerk gedaan, de andere percelen worden veelal met de spitfrees of cultivator zaai- of plantklaar gemaakt verderop in het seizoen.

 • Het is een late lente in de natuur. De koude winter heeft er voor gezorgd dat de natuur veel later op gang komt dan de voorgaande warme jaren. Uit waarnemingen blijkt dat de natuur 17 dagen achter ligt op vorig jaar. Ten opzichte van 2008, het vroegste jaar ooit is het verschil zelfs 39 dagen. Dat blijkt uit waarnemingen de Natuurkalender, die samen met de Vlinderstichting een model voor planten en vlinders heeft ontwikkeld. Dat model berekent wanneer de eerste waarnemingen van bloei en bladontplooiing van planten en bomen worden verwacht en wanneer bepaalde vlinders gaan vliegen.

 • We zijn weer volop buiten aan de slag. De droge vrijdag vorige week is goed benut, de melkveehouder heeft die dag alle vaste mest uitgereden - een kleine vracht volgt verderop in het seizoen op de percelen waar nu nog wintergewassen staan. Monique heeft vervolgens met de schijveneg de mest licht ingewerkt. Voor de regen die voor zondag en maandag voorspelt was heeft Roel zaterdag de kas naar zijn voorjaarsplek verrolt. Hiermee voorkomen we dat de kasgrond natter en daarmee kouder wordt. Terwijl we juist graag het nieuwe tere plantgoed in door glas opgewarmde grond zetten.

 • De koude en de nattigheid blijft. De koude oostenwind die veelal een drogend effect heeft, bracht dit keer wederom witte neerslag in de vorm van sneeuw. Inmiddels is er wel drijfmest gereden op de grasklaver percelen; voor de vaste mest wachten nog tot drogere omstandigheden.

 • - Iedereen neemt het nu waar. De lente is op komst! -

  Een eerste paring van de torenvalken is gespot, de kerkuilen zitten met een koppel op de broedkast, de spreeuwen zoeken de nestkasten op en zijn begonnen met nestmateriaal verzamelen, meer en meer vogelzang is te horen, de hazelaar laat zijn bloeiende katjes zien samen met z’n hele fijne, kleine rode bloemetjes. In de fruitboomgaard worden de peren gesnoeid. Op de Hooge Kamp wordt het kasstuk gereed gemaakt; het is wachten op iets drogere omstandigheden voor het mest rijden.

 • Deze week een pakket met groene groente van onze zuiderburen, mangold (zilverstelen/type snijbiet) uit Italië en spitskool uit Spanje. Bij ons gaat de winterpostelein nu goed aan de groei, het duurt echter nog even voor een tweede snede mogelijk is. Deze week daarom winterpostelein van collega bedrijf de Meander in Brummen.
  De eigen Ditta aardappelen zijn bijna op, voor de vaste aardappelabonnementen gaan we over op ingekochte aardappelen van de klei van de grotere akkerbouwers.

 • De tuinders voelen verandering op komst. Langzaam verandert de sfeer in de lucht. Volop kraaien, de spreeuwen die vanuit de spar bij de werkschuur weer een drukte van belang brengen en ook de heggemus laat weer van zich horen. De temperatuur stijgt weer boven nul. Mooie tijd om nu de mestvakken uit te zetten.

 • Deze week wederom oesterzwammen in het pakket. Deze zijn geteeld door de Middelwaard, door Martin Reijers en Mirjam Grob te Loo. Rondom de Kerstperiode hebben zij een piek in hun afzet. Er wordt dan voor deze tijd extra veel broed geënt op baaltjes van eigen geteeld stro. In goed gecontroleerde broedruimte wordt ervoor gezorgd dat door de baaltjes zich een compact netwerk van mycelium ontwikkelt. Deze worden vervolgens in goed geconditioneerde ruimte geplaatst waar het herfstklimaat wordt nagebootst: uit het mycelium groeien nu de oesterzwammen tot een oogstbaar product.

 • Het winterwit blijft ons verrassen. Vorige week is op voorhand al prei uit de grond getrokken. Deze komt deze week ook via de groentepakketten naar jullie toe. Momenteel hebben we nu alleen nog de echte winterprei op het land staan; de late herfstprei is nu op geoogst. De koude heeft wel tot oogstverlies geleid, het groen van de prei heeft vorstschade gekregen – daarom dat de prei nu korter van formaat is. Wanneer geen vorstschade hebben de hazen zich tegoed gedaan aan het groen van de prei tijdens de periode waarin het land bedekt lag met een dikke sneeuwdeken.

Pagina's