1. De voorgezaaide peulvruchten laten langzaam hun kopjes zien boven de grond, het eerste groen wordt zichtbaar.
  De sneeuwklokjes verhalen van een naderend groeiseizoen. De hazelaarkatjes zijn geel van het stuifmeel, de gele tere bloempjes van de kornoelje zullen spoedig volgen.

 2. De mestvakken zijn uitgezet. Het mesten laat nog even op zich wachten, uiteindelijk zette vorige week de dooi eerder in dan verwacht. Met de natte sneeuw en regen was het snel een modderboel omdat deze neerslag niet de grond in kon zakken door een bevroren ondergrond. Geen goede omstandigheden om mest uit te rijden en met trekker en zware kar over het land te gaan…

 3. De winterkou laat zich nog steeds zien. Er ligt een deken van rust over het land, wie weet nog gevolgd door een deken van sneeuw! De mestvakken zijn inmiddels grotendeels al uitgezet. Een bevroren ondergrond leent zich goed om de mest uit te rijden, zonder dat structuurbederf optreedt. De melkveehouder - waar we een samenwerkingsverband mee hebben - komt dit doen, en deze heeft trekkers die een paar maatjes groter zijn dan onze eigen. Voor het uitrijden is een bevroren ondergrond voor de extra draagkracht dus meer dan welkom.

 4. Het feest van Maria Lichtmis wordt op 2 februari gevierd. Het is het feest van het steeds sterker wordende daglicht. Een oud volksgezegde luidt ' Het wordt lichter; na kerstmis wordt het daglicht een hazensprong lichter, na nieuwjaar een hertesprong, en met Maria Lichtmis een heel uur". Vroeger werkten de handwerkslieden na de tweede februari alleen nog maar bij daglicht. Ze hielden rekening met het gezegde: "Maria blaast het lichtje uit en Michaël steekt het weer aan".

 5. Vorige week een ware weersomslag. Al het water wat verdampte zorgde samen met de bewolking voor veel vocht, mist en zelfs regen in de lucht, wat weer een heel andere lijf-lijke kou met zich meebrengt. Gelukkig zijn we door de temperaturen die achter ons liggen al redelijk ‘afgehard’ wat maakt dat we deze goed kunnen verdragen.

 6. De bezorgronde van vorige week vrijdag was een ronde van vereende kracht. Het kwik wat ver beneden nul verdween en zelfs overdag niet er boven zou komen, heeft er voor gezorgd dat op veel afhaaladressen de pakketten een warmere plek hebben gekregen. Fijn dat een ieder zo heeft meegeholpen en er begrip voor heeft gehad; voor een aantal klanten zal het zeker een extra tochtje naar het afhaaladres hebben opgeleverd. Wij hadden op voorhand besloten later te vertrekken om de pakketten de ergste kou te besparen.

 7. Allereerst voor jullie allemaal:
  Een heel mooi 2009 toegewenst, veel liefde & inspiratie en geluk in de kleine en grote dingen.

 8. Lieve klanten,

 9. Voor ons is dit de laatste volle werkweek van dit seizoen. Redelijk uitzonderlijk - dit jaar vervallen vanwege de feestdagen de twee donderdagmarkten. Het uitleveren van een dubbel pakket en het laten vervallen van de zaterdagmarkt net na de Kerst op 27 december maakt dat we een volle week stil liggen. Een heerlijk vooruitzicht! Met een laatste bestelling bij de groothandel op oudjaarsdag pakken we dan langzaam de draad voor het nieuwe seizoen weer op…met nieuwe energie, inspiratie en vol van verwachting!

Pagina's