Meelevertje 8 Februari 2007

Beste mensen,

Toch nog een beetje een wintergevoel deze week met zulke nachtvorst en winterse sneeuwbuien. En om dit gevoel nog extra glans te geven dus ook winterse groente in uw pakket. Wij hebben de eerste mest op het land verspreid en zijn druk doende met het onderwerken van de mest.

Collega-boer Boons komt de verteerde poststalmest uit de melkveestallen hier uitrijden wanneer de grond nog (deels) bevroren is. Dat is fijn omdat de zware trekkers dan weinig structuurbederf van de grond veroorzaken. In de loop van de middag - wanneer de zon met zijn warmte de grond deels ontdooid heeft - kunnen wij de mest gelijk goed onderwerken met de schijveneg.
De mest wordt in verschillende lichtingen opgebracht, aangezien nu deels nog bedden bedekt zijn door teelten; denk aan de winterprei, boerenkool etc. De fijne tuin - waar we als eerste beginnen met planten en zaaien - kan nu echter na bemesting al klaar gemaakt worden door te spitfrezen of te ploegen. Daarna kunnen we bedden gaan rijden, zodat we aan de hand van deze beddenstructuur volgens het teeltplan en vruchtwisseling met werkzaamheden als planten en zaaien kunnen beginnen op de volle grond eind februari.

Deze week worden in ieder geval de peulen, doperwten, capucijners en de eerste lichting tuinbonen voor gezaaid. Deze kunnen dan in een warme ruimte kiemen, in de platte bakken uitgroeien tot ca 10 cm waarna ze op de volle grond uitgeplant kunnen worden.

Het groeiseizoen 2007 is begonnen!