Meelevertje 5 juli 2007

Beste mensen,

Door het aanhoudende natte weer is de oogst van de tweede lichting bloemkolen niet gelukt. De kolen hebben als eerste te lijden gehad onder de druk van het kweekgras wat tussen de planten groeide. Tijdens de vorming van de bloemkool echter is de ‘bloem’ zelf zo beschadigd door vreterij van vele kleine naaktslakken - waarschijnlijk afkomstig uit de opgeploegd grasklaverzode - dat zij onverkoopbaar zijn geworden.

Wij plaatsten de afgelopen jaren enkele vraagtekens bij de biologische oorsprong van ons komkommerplantgoed. Het hieromtrent informeren bij de certificering instantie SKAL leerde ons dat wij ons geen zorgen hoefden te maken. Wij hebben ons voorgenomen dit jaar extra controles uit te laten voeren op dit plantgoed. SKAL heeft hier aan meegewerkt. Gevolg is dat nu geconstateerd is dat de stammen van onze komkommerplanten (de komkommerplant wordt op een kalebas geënt) niet aan de eisen voldoen die het EKO keurmerk hieraan stelt.
Toch hebben we besloten u de komkommers aan te bieden, de hele verzorging van de plant heeft na aankomst bij ons aan de EKO en Demeter richtlijnen voldaan. Vanwege het probleem met de stam verkopen wij het u echter als gangbaar product.

Met deze tekst hebben wij afgelopen zaterdag in Arnhem onze komkommers verkocht. Wij willen het aan de klant overlaten waar hij voor kiest - wel of niet meenemen. De openheid en transparantheid werd gewaar¬deerd. Hetzelfde doen wij nu met deze komkommers in het pakket. U heeft echter niet de mogelijkheid de komkommer te laten liggen. Mocht u problemen hebben met deze gang van zaken, dan horen wij dit graag van u. Afhankelijk van de reacties zullen wij maatregelen nemen, waarvan wij u op de hoogte stellen.